Pravila natječaja "Pokaži nam svoju ljubav prema Somersbyju!"

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je CARLSBERG CROATIA d.o.o., Koprivnica, Ulica Danica 3, OIB 09520995772.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „Pokaži nam svoju ljubav prema Somersbyju!“. Nagradni natječaj CARLSBERG CROATIA d.o.o. se odvija od 4. veljače 2019. do 28. veljače 2019. zaključno s 23:59 na području Republike Hrvatske. Nagradni će se natječaj održavati na Instagram profilu Somersby Croatia (@somersbycroatia).

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe branda.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Instagram profil, osim djelatnika CARLSBERG CROATIA d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na Instagram stranici Somersby Croatia (@somersbycroatia).

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Instagram na svom javnom profilu objave autorsku fotografiju na kojoj se nalazi Somersby.

Navedenu fotografiju korisnici trebaju označiti hashtagom #mojsomersby pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila.

Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti neograničen broj svojih fotografija označenih sa #mojsomersby. Datum objave fotografija ne smije biti stariji od datuma početka natječaja, dakle 4. veljače 2019. Sve fotografije objavljene prije navedenog datuma neće se razmatrati.

Sudionici natječaja objavom fotografije potvrđuju da ona predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora, Priređivač je ovlašten isključiti iz natječaja.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

 

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako poslane fotografije nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja.

3. Ako organizator utvrdi da je sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija, organizator će diskvalificirati sudionika.

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

7. Ako vlasnik odabrane fotografije ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 24 sata.

8. Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 5 (slovima: pet) Somersby poklon paketa.

Nagradni fond čine isključivo Somersby poklon paketi koje dobitnik se ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika Somersby poklon paketa obavit će se u sjedištu CARLSBERG CROATIA d.o.o. od strane žirija. Od pristiglih odgovora, žiri će odabrati pet dobitnika/ce koji osvajaju po jedan Somersby poklon paket. Kriteriji su kreativnost i originalnost. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 9. Objava rezultata nagradnog natječaja

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Instagram stranici Somersby Croatia (@somersbycroatia).

Članak 10. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnicima će nagrada biti isporučena poštom na željenu adresu dostave. Osim toga, potrebno je da se jave organizatoru porukom u direct message Instagram profila Somersby Croatia (@somersbycroatia) u roku od 24 sata nakon objave dobitnika.

Članak 10. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 4. veljače 2019. na Instagram profilu Somersby Croatia (@somersbycroatia).

Članak 11. Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja. Kriteriji su kreativnost i originalnost.

Članak 13. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se ukaže potreba. Priređivač natječaja nije nužan objaviti promjenu pravila. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom (i nakon) nagradnog natječaja.

Zagreb, 4. veljače 2019. CARLSBERG CROATIA d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica

* CARLSBERG CROATIA d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Javni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime.